ผลการเลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

หลังจากปิดหีบลงคะแนนเสียงแล้ว กรรมการประจำหน่วยได้นับคะแนนรวมกันทุกหน่วยเลือกตั้ง ท่ามกลางกองเชียร์ที่เฝ้ารอ ลุ้นกันคะแนนต่อคะแนน ปรากฏว่าผลการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ปีการศึกษา 2562 ผู้ที่ชนะการเลือกสภานักเรียนตั้งได้แก่
ผู้สมัครหมายเลข 1 : เด็กหญิงธัญพิมล อสิพล
คะแนน : 578 คะแนน
สังกัด : พรรคพลังฟ้าเหลือง
สายชั้น : EP2
****ขอแสดงความยินดีด้วยครับ*****

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/680545765718954

Leave a Comment

Your email address will not be published.