การหาเสียงเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปี 2562

30 พฤษภาคม 2562 นักเรียนที่เป็นตัวแทนในการสมัครลงเลือกตั้งสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 ได้มาแนะนำตัวและนำเสนอนโยบายของแต่ละพรรค ซึ่งมีด้วยกันทั้งหมด 4 พรรค โดยการเลือกตั้งสภานักเรียนนี้ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีการศึกษาเพื่อฝึกฝนความเป็นผู้นำในการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อส่วนรวม และ ปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของตนเองเพื่อนักเรียน

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/677229099383954

Leave a Comment

Your email address will not be published.