โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

วันเสาร์-วันอาทิตย์ ที่ 25-26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 
ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยตัวแทนคณะครูเข้าร่วมการอบรมตาม“โครงการอบรมการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธีในสถานศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น“ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน

โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการ มีคณะวิทยากรในการอบรม นำทีมโดย ศ.นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ อ.สุจินันท์ หรสิทธิ์ และคณะ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/674409749665889

Leave a Comment

Your email address will not be published.