แข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยครูศุภลักษณ์ อันปัญญา ,คุณครูบูศรินทร์ น้อยชนะ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ได้นำนักเรียนจำนวน 3 คน คือ

1. เด็กหญิงวลัยพรรณ สร้อยแก้ว ป.6/1EP 
2. เด็กชายยศวริศ สีวันดี ป.6/6
3. เด็กชายปิยวัฒน์ แสนโคต ป.6/6

เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น เพื่อไปแข่งขันโครงงานระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่

ผล : ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น รายการทักษะโครงงานทางคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา เพื่อไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

และคุณครูบงกชกร พัสลัง ได้ร่วมแข่งขันการประกวดสื่อการสอนทางคณิตศาสตร์

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/673242833115914

Leave a Comment

Your email address will not be published.