แข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 23 พฤษภาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยคุณครูกนกวรรณ แก้วไกรสร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน คือ
1. เด็กหญิงเจนจิรา เกตุดี ป.3/1EP
2. เด็กหญิงณัฐนันท์ อินทรพาณิช ป.3/2EP

เข้าร่วมคัดเลือกตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ในการแข่งขันรายการ วาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม

ผลคือได้ที่ 1 เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือต่อไป

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/673255169781347

Leave a Comment

Your email address will not be published.