เปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ และบำรุงวัสดุอุปกรณ์ในโรงเรียน

27 พ.ค. 62 — ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ โดยได้ทำตามมาตรฐานตามกรมอนามัยและสาธารณสุขเป็นอย่างดี

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/675581866215344

Leave a Comment

Your email address will not be published.