วิดิทัศน์สาธิตการสอนระดับปฐมวัย โดยคุณครูจากฟินแลนด์

วิดิทัศน์สาธิตการสอนระดับปฐมวัย ในโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่การบูรณาการ การเรียนการสอน ตามแนวทางของประเทศฟินแลนด์ ณ โรงแรมโฆษะ ขอนแก่น ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมาครับผม

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/videos/673123139794550/

Leave a Comment

Your email address will not be published.