รรท.สวนสนุก เป็นเจ้าภาพสถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมฯ งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

วันนี้ 24 พฤษภาคม 2562 — โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นเจ้าภาพใช้สถานที่ในการประกวดแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับจังหวัดขอนแก่น เพื่อคัดตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งต่อในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ในช่วงปลายเดือนมิถุนายนนี้

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/673626483077549

Leave a Comment

Your email address will not be published.