พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.30 น. ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วย รองนายกเทศมนตรี ,ที่ปรึกษา-เลขานุการนายกเทศมนตรี ,สมาชิกสภาเทศบาล ,ปลัดเทศบาล, รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ส่วน ,ผู้บริหารสถานศึกษา ,พนักงานครู ,พนักงานเทศบาล และพี่น้องชุมชนเขตเทศบาลนครขอนแก่น ร่วม “พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ” โดยมี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ท่ามกลางตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ พสกนิกรชาวขอนแก่น กว่า 2,000 คน ร่วมแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรทหาวชิราลงกรณ พระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนที่เดินทางมาเยือนจังหวัดขอนแก่น และผู้สัญจรไป-มา ที่ผ่านซุ้มเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ บังเกิดความเป็นสิริมงคลต่อตนเองและครอบครัว และเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ซึ่งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ ฯ ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง

สำหรับกิจกรรม มีดังนี้
-พิธีเปิดกรวยราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-รำเทิดพระเกียรติถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ชุด “เทิดไท้องค์ราชัน” โดยนางรำจิตอาสา จำนวน 110 คน
-พิธีกดปุ่มเปิดไฟซุ้มเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และไฟประดับตกแต่งเมืองโดยรอบ ตลอดจนประตูเมืองขอนแก่น พร้อมจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 110 นัด
-และจิตอาสา ร่วมกันปฏิบัติงานทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 1 บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น และจุดที่ 2 บริเวณสวนสาธารณะประตูเมืองขอนแก่น (ฝั่งด้านถนนมิตรภาพ) ภายใต้ความร่วมมือของจังหวัดขอนแก่น เทศบาลนครขอนแก่น โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดขอนแก่น และ ธนารักษ์จังหวัดขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/672382783201919

Leave a Comment

Your email address will not be published.