การแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น

เช้าวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ตัวแทนนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้เข้าร่วมการแข่งขัน หุ่นยนต์บังคับมือ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 และได้เป็นตัวแทนเทศบาลนครขอนแก่น ไปแข่งขันงานมหกรรมจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย
1. ด.ช.โชคสิทธินนท์ พลสามารถ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP
2. ด.ช.มิ่งกมล เพียรทอง ขั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 EP
3. ด.ช.ธราเทพ แสงรูจีย์ ขั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 EP
ขอแสดงความยินดีพร้อมกับขอบพระคุณ ความเอาใจใส่ของคณะครูและความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/670121390094725

Leave a Comment

Your email address will not be published.