สายชั้น ป.5 สอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น

14 พ.ค. 62 — สายชั้น ป.5 ดำเนินการสอบคัดกรอง อ่านออก เขียนได้ คิดเลขเป็น จุดประสงค์เพื่อทราบสภาพของผู้เรียน เป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนมีความพร้อมต่อการเรียนรู้ในภาคการเรียนใหม่

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/media_set?set=a.667731530333711&type=3

Leave a Comment

Your email address will not be published.