สวนสนุกรวมใจใช้ถุงผ้า ลดการใช้ถุงพลาสติก

จากนโยบายโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ที่มีนโยบายโรงเรียนปลอดขยะ (zero waste) ให้ครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมมือกันใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกหรือโฟม ซึ่งเป็นการช่วยวิกฤตภาวะโลกร้อนและลดปริมาณขยะ โดยทางโรงเรียนยังได้แจกจ่ายถุงผ้าให้กับนักเรียนได้ใช้กันอีกด้วย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากครู นักเรียน ผู้ปกครองเป็นอย่างดี

เริ่มใช้ถุงผ้าตั้งแต่วันนี้ และแบ่งปันถุงผ้าที่มีอยู่แก่ผู้อื่นกันด้วยนะครับ

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/668307683609429

Leave a Comment

Your email address will not be published.