ท่าน ผอ. ลงเยี่ยมชั้นเรียนต้อนรับเปิดเทอม

วันนี้ 14 พ.ค. 62 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้ลงเยี่ยมชั้นเรียน ต้อนรับเปิดเทอม พร้อมร่วมกิจกรรมกับนักเรียนอย่างสนุกสนาน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้คุณครูและสร้างบรรยากาศที่ดีในชั้นเรียนให้กับนักเรียน

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/667736066999924

Leave a Comment

Your email address will not be published.