กิจกรรม “แรกฮัก” ป.5 – 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 — นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เป็นประธานเปิดกิจกรรม “แรกฮัก” ของสายชั้นป.5 ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเป็นกิจกรรมที่ละลายพฤติกรรม เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างครู-นักเรียนและระหว่างนักเรียนด้วยกัน เป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ภาคเรียนใหม่

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/668298750276989

Leave a Comment

Your email address will not be published.