ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียน

10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเกียรติยศ — ทีมผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่นนำโดยนายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายสุทธิ ศศิพงศ์อนันต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล นายธนภณ กิตติวิมลชัย สมาชิกสภาเทศบาล นายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา พร้อมคณะได้ลงพื้นที่สำรวจการวางมาสเตอร์แปลนอาคารเรียนและพื้นที่ใช้สอยในการจัดการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/665440543896143

Leave a Comment

Your email address will not be published.