รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วมกิจกรรม “รวมใจใส่บาตรทุกวันพระแรกของเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2562” โดยนิมนต์พระเถระ จำนวน 9 รูป และพระสงฆ์ สามเณร จำนวน 99 รูป …

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/661546754285522

Leave a Comment

Your email address will not be published.