ประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษา 2562

ในวันที่ 19 เมษายน 2562 เวลา9.30 น. 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน หัวหน้าสายและทีมเลขาประกันคุณภาพทุกท่าน ร่วมกันประชุมวิพากษ์ มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกและการเขียนรายงานตนเองตามรูปแบบการประเมินแนวใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญ ท่าน องอาจ วีรภัทรสกุล ผู้ทรงคุณวุฒิ
ณ ห้องประชุมใหญ่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก โดยพร้อมเพรียง

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/653895831717281

Leave a Comment

Your email address will not be published.