เด็กเก่งสวนสนุก กับรางวัล CHAMPION IN PRIMARY 4 ในการแข่งขัน World Mathematics Competition 2019

เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก 
ได้รับรางวัล CHAMPION IN PRIMARY4 ในการแข่งขัน World Mathematics Competition 2019 ณ ประเทศเมียนมาร์
ขอแสดงความยินดีพร้อมกับขอบพระคุณความเอาใจใส่ของคณะครูและความให้ความเอาใจใส่ของผู้ปกครอง

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/647452595694938

Leave a Comment

Your email address will not be published.