ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562”

วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี (นายมนตรี สิงหปุณณภัทร ,นายชัชวาล พรอมรธรรม) นางสาวนันทวัลย์ ไกรศรีวรรธนะ รองประธานสภาเทศบาลฯ ,สมาชิกสภาเทศบาล (นายปรมินทร์ เลาหะพันธุ์ ,ว่าที่ร้อยตรี บัญชา สิงห์คำป้อง,นางวรินทร์พร ณิชาภัทร์นารากุล ,นางสาวภาสินี ธีรภานุ,นายบุญฤทธิ์ พาณิชย์รุ่งเรือง) ,รองปลัดเทศบาล ,ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ,ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล ,หัวหน้าส่วนงานเทศบาลนครขอนแก่น และพี่น้องสื่อมวลชน ร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่คณะทำงานการจัดทำขบวนแห่ “งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562” ซึ่งขบวนแห่ดังกล่าวนี้เป็นความร่วมมือระหว่าง 11 โรงเรียนสังกัดเทศบาล (คณะครูอาจารย์ นักเรียน) ,พี่น้องชุมชน 95 ชุมชน และหน่วยงานเครือข่ายต่างๆ 
โดยมีรูปแบบของขบวนแห่ ผู้เข้าร่วมขบวนไม่ต่ำกว่า 5,000 คน และมีความยาวของขบวนประมาณ 1 กิโลเมตร ดังนี้ 
-ขบวนที่ 1 เกวียนพระลับ 
-ขบวนที่ 2 เกวียนพระพุทธอภัยมงคลสมังคี 
-ขบวนที่ 3 เกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “ขอนแก่นรวมใจ เทิดไท้องค์ราชา”
-ขบวนที่ 4 เกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “ความกตัญญู” 
-ขบวนที่ 5 เกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “พระอัจฉริยภาพด้านการทหาร”
-ขบวนที่ 6 เกวียนเฉลิมพระเกียรติ ร.10 แนวคิด “จิตอาสา”
-ขบวนที่ 7 ขบวนจำลองฮางฮด แบบอีสาน 
-ขบวนที่ 8 ขบวนจำลองก่อเจดีย์ทราย 
-ขบวนที่ 9 ขบวนแห่นางสงกรานต์ 
-ขบวนที่ 10 ขบวนเชิญเที่ยวงานสงกรานต์ถนนข้าวเหนียว 
-ขบวนแห่อื่น ๆ (สถานศึกษา/ หน่วยงานต่าง ๆ / ผู้สนับสนุน)

ซึ่งขบวนแห่จะจัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. (หลังจากพิธีอัญเชิญพระพุทธพระลับ) โดยจุดเริ่มต้นที่วัดธาตุพระอารามหลวง ไปตามถนนนิกรสำราญผ่านหน้าสำนักประชาสัมพันธ์ เขต 1 จังหวัดขอนแก่น เลี้ยวขวาสี่แยกโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกไปตามถนนกลางเมือง เลี้ยวซ้ายสี่แยกธนาคารแห่งประเทศไทยไปตามถนนศรีจันทร์ ไปสิ้นสุดขบวนที่ศาลหลักเมือง
ท้ายสุดนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ขอเชิญชวนชาวขอนแก่น และ นักท่องเที่ยว ได้เห็นถึงพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนา สัมผัสกับวัฒนธรรมอีสาน และชื่นชมความสวยงามกับขบวนแห่สงกรานต์ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ประจำปี 2562

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/650136388759892

Leave a Comment

Your email address will not be published.