จังหวัดขอนแก่นบันทึกสถิติ “คลื่นมนุษย์”ที่ยาวนานที่สุดในโลก ลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด

วันจันทร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. จังหวัดขอนแก่นบันทึกสถิติ “คลื่นมนุษย์”ที่ยาวนานที่สุดในโลก ลงในกินเนสเวิลด์เรคคอร์ด โดยทำลายสถิติเดิมของญี่ปุ่น( Japan human wave) ด้วยเวลา ๑๗.๑๔ นาที ส่งท้ายเทศกาลสงกรานต์ ณ ถนนข้าวเหนียว ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๖ (โดยเทศบาลนครขอนแก่น)
ในการนี้ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งเป็นการร่วมมือ ร่วมใจของชาวขอนแก่นและนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติกว่าแสนคน ณ บริเวณศาลหลักเมือง ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/652018725238325

Leave a Comment

Your email address will not be published.