คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำศักดิ์สิทธิ์

คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกเข้าร่วมพิธีต้อนรับขบวนอัญเชิญขันน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำเนื่องในวโรกาสวันมหามงคลวันที่ 6 เมษายน 2562 ณ วัดหนองแวงพระอารามหลวง

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/646877585752439

Leave a Comment

Your email address will not be published.