ประกาศโรงเรียน

ประกาศการเก็บค่าบำรุงการศึกษา 2/64

เรียนแจ้งท่านผู้ปกครองทุกท่าน ตามประกาศของโรงเรียน เรื่องการเก็บค่าบำรุงศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนเทศบาลสนุก โดยให้เก็บค่าบำรุงการศึกษา เป็นจำนวน 3,000 บาท เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง ในสถานการณ์โควิด-19 นั้น ท่านสามารถดำเนินการชำระค่าบำรุงการศึกษาโดยการโอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชีนางพิกุล มีคำทอง เลขที่บัญชี 4050457822 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อความสะดวกในการชำระเงิน ลดการเสี่ยงในสถานการณ์โควิด เมื่อผู้ปกครองโอนเรียบร้อยแล้ว รบกวนท่านส่งสลิปหรือใบโอนมาให้การเงิน ผ่านครูประจำชั้น เพื่อทำการออกใบเสร็จให้ในลำดับต่อไป สำหรับผู้ปกครองท่านไหนที่ต้องการใบเบิก รบกวนท่านแจ้งผ่านทางไลน์มาได้เลย โดยสามารถติดต่อรับได้ที่ห้องแผนและงบประมาณ ในวันและเวลาราชการ ผู้ปกครองท่านไหนที่ไม่รีบ สามารถติดต่อรับใบเสร็จ กับคุณครูประจำชั้นนะคะ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ผ่านเบอร์โทร 089-8412659 คุณครูพิกุล มีคำทอง ขอบคุณทุกท่าน

รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น)

ด้วยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒ อัตรา เพื่อให้การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (วิชาภาษาญี่ปุ่น) ดังกล่าวฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนดรายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติการรับสมัครในปีการศึกษา ๒๕๖๒ ดังนี้

ประกาศปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น.

เนื่องด้วยบริเวณประตู 2 อยู่ใกล้แยกไฟจราจรการจอดรถรับส่งนักเรียนไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ หรือจักรยานยนต์ ส่งผลทำให้การจราจรติดขัด และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียนทางโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจะปิดประตู 2 เวลา 7.30-8.30 น. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกในช่วงเวลานี้ี

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา (English Program)

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง การเรียกเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษ (English Program : EP) ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ภาคเรียนละ 5,000 บาท