งานสิ่งแวดล้อม และ งานอาคารสถานที่

กิจกรรม Big Cleaning Day – 1 มี.ค. 63

ตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ COVID-19 และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสจะเพิ่มมากขึ้น ท่านนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นจึงให้ทุกสำนัก/กอง สถานศึกษาทุกแห่ง จัดทำกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม 2563 ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

Suansanuk Big Cleaning Day – 31 ม.ค. 63

วันนี้ 31 มกราคม 2563 ช่วงคาบสุดท้ายก่อนเลิกเรียน มีกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อให้ห้องเรียนสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย น่าอยู่ น่าเรียน ลดการสะสมของฝุ่นสิ่งสกปรกอันเป็นผลต่อสุขภาพ อีกทั้งยังฝึกการทำงานเป็นทีม –อยากจะให้ทุกคนรวมพลังสร้างเมืองไทยให้สะอาดสดใสด้วยสองมือเรากันนะครับ

Suansanuk Big Cleaning Day – 16 ม.ค. 63

วันที่ 16 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกมีกิจกรรม Big Cleaning Day วันทำความสะอาดครั้งใหญ่ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ลดการสะสมของฝุ่นสิ่งสกปรกอันเป็นผลต่อสุขภาพ ทั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจากสถานีดับเพลิงเมืองเก่าที่ให้ความอนุเคราะห์รถดับเพลิงฉีดน้ำทำความสะอาดมา ณ ที่นี้ครับ

มอบรางวัล เกียรติบัตรห้องสมุด / รางวัลการคัดแยกขยะ 20 พ.ย. 62

20 พฤศจิกายน 2562 – เช้านี้ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนและคุณครูคนเก่งที่ทำภารกิจสำเร็จ คือ – รางวัลเกียรติบัตรห้องสมุด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25621.ยอดนักอ่านอันดับ 1 – เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี ป.6/3EPอันดับ 2 – เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6อันดับ 3 – เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/62.ยุวบรรณารักษ์– เด็กหญิงวิชชาดา วรรณโชดก ป.3/6– เด็กหญิงชนาภา ปาทา ป.3/6– เด็กหญิงภัณฑิรา ไชยสาร ป.3/6– เด็กหญิงปภาวรินทร์ เดชา ป.3/6– เด็กหญิงณัฐพัชร์ ประทุมตะ ป.3/6– เด็กหญิงสุวพิชชา ชารี ป.3/6– เด็กหญิงสิริมณี ศรีโคตร ป.6/2EP– เด็กหญิงพันธ์วิรา พัวพันปัญโญภาส ป.6/2EP– เด็กหญิงณัฐรัมภา บุตรศรี …

มอบรางวัล เกียรติบัตรห้องสมุด / รางวัลการคัดแยกขยะ 20 พ.ย. 62 Read More »

เปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ

15 พฤศจิกายน 2562 เพื่อสุขอนามัยและสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ทางโรงเรียนได้ทำการเปลี่ยนไส้กรองน้ำของตู้กดน้ำ โดยได้ทำตามมาตรฐานตามกรมอนามัยและสาธารณสุขเป็นอย่างดี

มอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ

เช้าวันนี้ แม่ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มามอบความรู้เกี่ยวกับการย่อยสลายของขยะ ซึ่งทำให้นักเรียนได้มีความรู้ตระหนักถึงพิษภัยจากขยะที่เป็นอันตรายย่อยสลายได้ยาก รวมทั้งปลูกฝังให้เด็กๆให้ความร่วมมือในการลดปริมาณขยะอันตราย

“BIG Cleaning Day” 15 พฤศจิกายน 2562

15 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้จัดกิจกรรม “BIG Cleaning Day” จัดขึ้นเพื่อเป็นการจัดระเบียบและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและยังช่วยเสริมสร้างคุณลักษณะ ๕ ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย สร้างวิยัยให้กับนักเราของเราอีกด้วย

เปิดแล้ววันนี้ SSN สนามเด็กเล่นปลอดขยะ

เปิดแล้ววันนี้ SSN สนามเด็กเล่นปลอดขยะ เด็กๆได้มีที่เล่น เพิ่มที่วิ่งเล่นและออกกำลังกายอีกแห่งหนึ่งให้กับเด็กๆของเราชาวสวนสนุก

ร่วมใจใช้ถุงผ้าและกระบอกน้ำส่วนตัวเพื่อลดขยะ

ไม่ได้ตามกระแสแต่เราทำเพื่อโลกเพื่อสิ่งแวดล้อม…ทำให้เราร่วมใจใช้ถุงผ้าและกระบอกน้ำส่วนตัวเพื่อลดขยะลดภาวะโลกร้อนด้วยการปลุกจิตสำนึก ทำเป็นตัวอย่างให้เห็น…ทุกความร่วมมือคือความสำเร็จ “สวนสนุกรักษ์โลก รักษ์สิ่งแวดล้อม

จิตอาสาพัฒนาวัด กำจัดขยะใจ รับพรชัยชีวิต ณ วัดธาตุฯ

30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – เด็กดีสวนสนุก (เด็กดีวีสตาร์-ดาวแห่งความดี) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด กำจัดขยะใจ รับบุญใหญ่ กฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยกิจกรรมนี้มีพันธมิตรจิตอาสาประกอบด้วย 1.สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2.ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 3.ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 4.บริษัท บิ๊กซี เจ้าภาพกฐินพระราชทาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆได้รับการอำนวยการปฏิบัติการดีโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และทีมครูสายชั้น EP2 และขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ