โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

70 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทร.043-221823 โทรสาร. 043-228688