ประวัติ

【โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก】

     โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2474 ที่อาคารสโมสรเสือป่าในสวนหลวง (จวนเก่า) เป็นที่ตั้งของ ตลาดสดเทศบาล3 (โบ๊เบ๊) ในปัจจุบัน นามว่าโรงเรียนประชาบาล ตำบลพระลับ (สวนหลวง) เปิดสอนจาก ป.1 ถึง ม.3 จนถึง  พ.ศ. 2479 โดยแยกส่วนที่เป็นมัธยมให้เป็นโรงเรียนรัฐบาลส่วนที่เป็นประถมยังคงเป็นโรงเรียนประชาบาลตามเดิม และมีเหตุการณ์ที่จารึกไว้ เป็นประวัติศาสตร์ คือ


 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ.2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จเยี่ยมพสกนิกรชาวจังหวัดขอนแก่นและผู้ประสบภัยด้วยขบวนรถไฟ ทั้งสองพระองค์เสด็จประทับแรมที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังเก่า (อยู่ตรงข้ามสถานีตำรวจภูธรปัจจุบัน) และในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2498 ได้เสด็จมาประทับ เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ณ บริเวณสนาม เทศบาล 2 (สวนสนุก) นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่เปรียบมิได้ เป็นสิริมงคลยิ่งแก่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกตลอดจนประชาชนจังหวัดขอนแก่น

 

โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้มีการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงตามลำดับดังนี้

5 ตุลาคม 2474
27 กันยายน 2480
27 ธันวาคม 2482
21 ธันวาคม 2483
10 มกราคม 2487
11 พฤษภาคม 2504
1 เมษายน 2506
20 ธันวาคม 2509
24 ตุลาคม 2522
16 พฤษภาคม 2532
19 เมษายน 2537
➤ วันก่อตั้ง
➤ โอนย้ายชั้นประถมให้สังกัดเทศบาล
➤ ย้ายไปเรียนที่สนามมวยสวนสนุก
➤ ขนามนามใหม่เป็นโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
➤ โอนย้ายไปสังกัดกรมสามัญศึกษา
➤ เริ่มรับ ป.5 ใช้อักษรย่อ ขก.33
➤ โอนมาสังกัดเทศบาลอีก
➤ เปลี่ยนอักษรย่อเป็น ท.ขก..1
➤ ย้ายจากที่เดิมมา ณ ที่ปัจจุบัน มีอาคารเรียน 2 หลัง และหอประชุม
➤ สร้างอาคาร 3 จำนวน 9 ห้องเรียน จากการ สนับสนุนของมูลนิธิศิษย์เก่าและผู้จิตศรัทธา - เปลี่ยนอักษรย่อเป็น ท.ส.น.
➤ สร้างอาคาร 4 (อาคารประชาร่วมใจ 37) จากการสนับสนุน ของมูลนิธิ-สมาคมศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธาเป็นอาคารเรียนอนุบาล