จำนวนนักเรียน และ บุคลากร

อนุบาล - 223 คน
223 คน
ป.1 - 236 คน
236 คน
ป.2 - 257 คน
257 คน
ป.3 - 222 คน
222 คน
ป.4 - 256 คน
256 คน
ป.5 - 290 คน
290 คน
ป.6 - 235 คน
235 คน
ป.1-3 English Program (EP1) - 410 คน
410 คน
ป.4-6 English Program (EP2) - 445 คน
445 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,574 คน

ข้อมูลวันที่ 18 ธ.ค. 2562

ครูประจำการ 110 คน
110 คน
ครูอัตราจ้าง 22 คน
22 คน
ครูต่างชาติ 11 คน
11 คน
บุคลากรทางการศึกษา 11 คน
11 คน
บุคลากรทั่วไป 14 คน
14 คน

รวมบุคลากรทั้งหมด 168 คน