จำนวนนักเรียน และ บุคลากร

อนุบาล - 327 คน
327 คน
ป.1 - 263 คน
263 คน
ป.2 - 230 คน
230 คน
ป.3 - 265 คน
265 คน
ป.4 - 297 คน
297 คน
ป.5 - 237 คน
237 คน
ป.6 - 289 คน
289 คน
ป.1-3 English Program (EP1) - 417 คน
417 คน
ป.4-6 English Program (EP2) - 468 คน
468 คน

รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด 2,793 คน

ข้อมูลวันที่ 16 พ.ย. 2561

ครูประจำการ 111 คน
111 คน
ครูอัตราจ้าง 23 คน
23 คน
ครูต่างชาติ 9 คน
9 คน
นักการภารโรง 9 คน
9 คน
พ่อครัวแม่ครัว 5 คน
5 คน
พนักงานจ้างตามภารกิจ 6 คน
6 คน

รวมบุคลากรทั้งหมด 163 คน