3. ประโยชน์และโทษจากการใช้งานอมพิวเตอร์

     8. ใช้เพื่อความบันเทิง

                                             เว็บไซต์ดูภาพยนตร์

     นอกจากประโยชน์ต่าง ๆ ของอินเตอร์เน็ตดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ยังมีบริการบันเทิงต่าง ๆ อีกมากมาย เช่น เล่มเกม ดูหนัง ฟังเพลง โดยเฉพาะเกมมีให้เล่นเกือบทุกเว็บไซต์ นักเรียนต้องระวังเพราะ อาจมีไวรัสคอมพิวเตอร์ติดมากับเกมที่เล่น
     าพยนตร์และเพลงนักเรียนสามารถเข้าไปดูภาพยนตร์ที่กำลัง ฉายในโรงภาพยนตร์ทั้งในและนอกประเทศได้ บางเรื่องอาจเป็น ตัวอย่างเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ บางเรื่องก็ฉายให้ดูทั้งเรื่อง
    นักเรียนต้องรู้สำนึกไว้เสมอว่าสื่อบันเทิงเหล่านี้ มีไว้เพื่อการพัก ผ่อนหย่อนใจยามว่างเท่านั้น อย่าหมกมุ่นกับสิ่งเหล่านั้นจนลืมหน้า ที่หลักของตนคือการศึกษาเล่าเรียน
    สื่อบันเทิงใหม่ ๆ มักจะเป็น แบบออนไลน์ (on-line) เช่น เกม ออนไลน์ เพลงหรือภาพยนตร์แบบออน-ดีมานด์ (Audio/Video On-demand) สื่อประเภทนี้นอกจากผู้ใช้จะต้องจ่ายค่าสื่อบันเทิงแล้วยัง ต้องจ่ายค่าเชื่อมต่อเครือข่ายตามเวลาที่ใช้งานอีกด้วย เช่น (เช่น ค่าโทรศัพท์ที่คิดเป็นนาที หรือค่าเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ในส่วนที่ใช้เกินอัตราเหมาจ่าย) เคยมีการเรียกเก็บเงินค่าโทรศัพท์ จำนวนมากจากความ เพลิดเพลินในบริการออนไลน์เหล่านี้

                                                 เกมส์ออนไลน์

จัดทำโดยคุณครูสุดใจ เพลงสา ครูชำนาญการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
อีเมล์ : itsudjai@gmail.com
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th/sudjai
สงวนลิขสิทธิ์ 2554