ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที 1 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554


โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์
ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

23 January, 2015 9:53 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่
ปีการศึกษา 2558 ชั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
จำหน่ายใบสมัครวันที่ 19 - 23 มกราคม 2558
รับสมัครวันที่ 26 - 28 ม.ค. 2558 โทร 043-221823
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม
เนื่องจากวันที่ 31 ม.ค.58 เป็นวันสอบโอเน็ต ป.6 และ ม.3 จึงขอแก้ไขวันประกาศผลสอบรับสมัครน.ร.ใหม่จากเดิม
วันเสาร์ที่ 31 ม.ค.58 เป็นวันเสาร์ที่ 7 ก.พ.58
และประกาศรายชื่อ น.ร.ที่สอบผ่านเป็นวันจันทร์ที่ 9 ก.พ.58
และมอบตัวเป็นวันพุธที่ 11 ก.พ.58
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษนางสาวสุดใจ เพลงสา
ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์

นางลัญฉกร จันทะเริง
ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์

นายบัณฑิต พันธ์ราช
ครูสอนวิชาสุขศึกษา ฯ

นายประยุทธ ศรีจันทร์
ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

ด.ญ.ชนกนันท์ หนูเวียง 5A รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาวิทยาศาสตร์โครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 20-22 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.เกตุรวี มณีเนตร 5A
รับรางวัลเหรียญทองแดง
วิชาภาษาอังกฤษโครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ ประจำปี 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 17-19 ธันวาคม 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

ด.ญ.ญาณศร วงศ์ภักดี
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 A
รับรางวัลเหรียญทอง
วิชาคณิตศาสตร์โครงการ
แข่งขันคนเก่งใน ร.ร. ท้องถิ่น
ระดับประเทศ
ประจำปีการศึกษา 2557
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 29 พ.ย.-1 ธ.ค. 2557
ณ โรงแรมริเวอร์ไซต์
กรุงเทพมหานคร

ด.ช.ธนกฤต
อาภรณ์แก้ว ป.3 EP
รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 และเหรียญทอง
ระดับที่ 1 จากการแข่งขัน
สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม


ด.ช.รัตนเกียรติ์ ชูศรีพัฒน์
นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 EP
รับรางวัลเหรียญชมเชย
ระดับที่ 1
จากการแข่งขัน
สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ด.ช.ณปราชป์ศร นิยาโส
ป.6/3 EP รับถ้วยรางวัล
เหรียญทองแดง ระดับที่ 6
และรางวัลถ้วยรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภททีม
จากการแข่งขัน
สมาร์ท เบรน จินตคณิต
ชิงแชมป์ประเทศไทย
ณ จังเกิลครูซ ซาฟารีเวิลด์
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 10 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม
ลูกเสือ-ยุวกาชาด
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ริมบึงแก่นนคร
17 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร
จังหวัดขอนแก่น
16 -17 ธันวาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.