ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Easy English Education ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. คลิกดูกำหนดการ

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

27 August, 2014 12:47 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

ขอเชิญร่วมกิจกรรม Easy English Education
ในวันที่ 28 ส.ค. 57 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ขอนแก่น ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น.
คลิกดูกำหนดการ
อนุโมทนาบุญคณะครูสายชั้น EP บริจาคเงินทุนการศึกษา
แด่พระภิกษุสามเณรวัดศรีสว่างโนนทัน จ.ขอนแก่น
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาทุกวันพุธ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

บทสนทนาวันนี้
( Today conversation)
August 25, 2014
ความหมาย (Meaning)

A: You are good looking today.
B: Oh! really, thank you.

วันนี้คุณดูดีมากเลยนะคะ
โอ้! จริงเหรอคะ..ขอบคุณค่ะ

Click here to read the past conversation.

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น English Program
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
27 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติธรรม
นักเรียนชั้น ป.5
ณ สวนเวฬุวัน
ต.บ้านค้อ จ.ขอนแก่น
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น อนุบาล และ ป.6
20 สิงหาคม 2557
ด้านหน้าอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

วันแม่ฮักแม่ให้ก้องโลก
82 พรรษามหาราชินี
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเข้าพรรษาและ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
6 สิงหาคม 2557
สายชั้น ป.1 และ ป.3
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสถานปฏิบัติ
ธรรมวิสุทธาจารย์
บ.หนองกอย ต.หนองแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรช่วงเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2557
สายชั้น EP ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลนครขอนแก่น
17-18 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาหนูน้อยแข็งแรง
นักเรียนชั้นอนุบาล
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
16 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.