ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

วิสัยทัศน์โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก "โรงเรียนมาตรฐาน ประสานสามัคคี เก่ง ดี มีสุข"

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

14 November, 2014 4:26 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ(คศ.3) และมหาบัณฑิต

นางปฐวีนันท์ หนูเวียง
วิทยฐานะ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางดลนภา วงษ์ศิริ
มหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

นางเพ็ญพิชชา โคตรชาลี
มหาบัณฑิต
การบริหารการศึกษา

งานพระราชทานเพลิง
ศพครูเกษียณอายุราชการ
13 พฤศจิกายน 2557
ณ วันหนองแวงขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

แสดงความยินดี คศ.3
ครูปฐวีนันท์ หนูเวียงและ
มหาบัณฑิตครูดลนภา วงษ์ศิริ
และ ครูเพ็ญพิชชา
10 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดกฐินสามัคคี ร.ร.
ที่วัดศรีสว่างโนนทัน
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2557
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 1
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 2
คลิกดูภาพเพิ่มเติม 3

คณะครูร่วมต้อนรับ
นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุกคนใหม่
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมคณะครู
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประธานสภาเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
ร่วมงานประเพณีออกพรรษา
ไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญญู
วันที่ 4 ตลุาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีร่วมพิธี
บวงสรางขุนศรีบริรักษ์
ณ ริมบึงแก่นนคร
2 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

มุทิตาจิตวันเกษียณ
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
30 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น  วันที่ 26 กันยายน 2557
เด็กชายนิตินันท์ สร้อยหิน,เด็กหญิงจันทมณี วัฒนากุล
และเด็กหญิงระพีพัฒน์ อุไรโรจน์ คลิกดูเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 26 กันยายน 2557
ด.ญ.เนตรชนก ชาตรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณ
ราชการพนักงานเทศบาล/
พนักงานครูเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
25 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

ครูเกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
และทำบุญรวมทุกสายชั้น
ณ ใต้ถุนอาคาร 7
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.