หน้าหลัก 21 June, 2017
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลนครขอนแก่น เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
คลิกดูรายละเอียด

รองนายกเทศมนตรีและคณะ
ดูแลและติดตามผล
การจัดระบบการจราจรโรงเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนใหม่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมผู้ปกครอง
ก่อนเปิดเรียน ปีการศึกษา 2560
สายชั้น EP1
ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร 5
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูร่วมกิจกรรมสงกรานต์
ประจำปีจังหวัดขอนแก่น
จากบึงแก่นนครถึงถนนข้าวเหนียว
วันที่ 12 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรทุกวันพระแรก
ของเดือนเมษายน 2560
ณ ศาลหลักเมือง จ.ขอนแก่น
วันที่ 4 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
เปิดงานสงกรานต์ประจำปี 60
ณ อนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์
ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 3 เมษายน 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจากบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
ศึกษาดูงานสายชั้นอนุบาล
วันที่ 27 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนคนเก่งรับรางวัล
เหรียญทองวิชาภาษาอังกฤษ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
วันที่ 20 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียนในสังกัด
กรมส่งเสริม ฯ เข้าร่วมงาน
วันท้องถิ่นไทย ณ ขอนแก่นฮอลล์
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
วันที่ 18 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาลวนสนุก
รับการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษาจากสำนักการศึกษา
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 15 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

วันเกียรติยศนักเรียน
ชั้น ป.6 และ ม.3
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลวนสนุก
วันที่ 13 มีนาคม 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูรับการประเมิน
Zero Waste School
(โรงเรียนปลอดขยะ)
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

คณะครูโรงเรียน อ.ท่าบ่อ
จังหวัดหนองคายศึกษาดูงาน
โรงเรียนสวนสนุกและสายชั้น EP
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

รำบวงสรวงเปิดงานไหม
และงานกาชาดประจำปี 60
ณ ศาลหลักเมืองขอนแก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีบวงสรวงขุนศรีบริรักษ์
ณ อนุสาวรีย์ขุนศรีบริรักษ์
ริมบึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
คลิกดูเพิ่มเติม

ผู้ชม cool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

ห้องสมุดโรงเรียน

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com