ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

1-8 ส.ค.2557 ตั้งองค์ผ้าป่าที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก (เวันวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

1 August, 2014 10:19 AM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

ขอเขิญร่วมสมทบทุนทอดผ้าป่าสามัคคี
การสร้างพระประธานด้วยพระธาตุทั้งองค์ประจำพระอุโบสถ
ณ วัดสุนทรโรวาส บ้านหนองงูเหลือม ต.หนองตูม อ.เมือง
จ.ขอนแก่น ทอดถวายในวันเสาร์ที่ 9 ส.ค.2557 โดยมีฝ่ายอุปถัมภ์นำโดย นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะ และมีคณะกรรมการดำเนินงาน ฝ่ายฆราวาส
นำโดยนายเจริญ ช่วงชิต ผอ.ร.ร.เทศบาลสวนสนุก และบุคลากรสวนสนุกทุกคน โดยมีกำหนดการ ดังนี้
วันที่
1-8 ส.ค.57
เป็นวันรวม
เวลา 09.00 - 15.30 น.
ตั้งองค์ผ้าป่าที่โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันเสาร์ที่
9 ส.ค. 57
เป็นวัดทอดถวาย
เวลา 10.30 น. ถวายองค์พระประธานและถวายผ้าป่าสามัคคี
เวลา 11.00 น. เสร็จพิธีผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันตามอัธยาศัย
ขอเชิญร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเข้าพรรษาทุกวันพุธ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

บทสนทนาวันนี้
( Today conversation)
July 30, 2014
ความหมาย (Meaning)

A: Which sebject is difficult for you to understand?
B : Mathematics.

วิชาไหนที่ยากสำหรับคุณ

คณิตศาสตร์

Click here to read the past conversation.

ตักบาตรช่วงเข้าพรรษา
23 กรกฎาคม 2557
สายชั้น EP ครั้งที่ 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาเทศบาลนครขอนแก่น
17-18 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

กีฬาหนูน้อยแข็งแรง
นักเรียนชั้นอนุบาล
16 กรกฎาคม 2557
ณ สนามกีฬากลางขอนแก่น
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนชั้น ป.6
ทอดเทียนเข้าพรรษา
ณ วันธาตุขอนแก่น
9 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

เยาวชนไทยใส่ใจ
รักการอ่าน
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
4 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

พบปะสังสรรค์
ปรองดองสมานฉันท์
ณ เทศบาลนครขอนแก่น
2 กรกฎาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมเสวนา
ปรองดองสมานฉันท์
ณ โรงแรมวิวิชย์ ขอนแก่น
29 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ณ ห้องประชุมขอนแก่นฮอล์
เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 26 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ธรรมสัญจร
ณ วัดโพธิ์โนนทันขอนแก่น
วันที่ 25-27 มิ.ย. 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

นำนักเรียน ป.5-6
ชมภาพยนตร์พระนเรศวร
ณ เซ็นทรัลขอนแก่น
วันที่ 19 มิถุนายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
18 มิ.ย. 57 / คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันที่ 20 มิ.ย. 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.