ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 27 ตุลาคม 2557

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

29 September, 2014 3:37 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

เชิญชวนร่วมกินเจฟรีที่ริมบึงแก่นนครขัางร้านติ๊กแจ่วฮ้อน
วันที่ 23 ก.ย. - 2 ต.ค. 57 ตั้งแต่เวลา 7.30 -14.00 น. Download เพลงธรรมะ
ขอเชิญร่วมมุทิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในวันที่ 30 กันยายน 2557
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม 2557 (สาย EP)
วันที่ 1 -3 ตุลาคม 2557 (สายปกติและ Gifted)
ตรวจสอบคะแนนเก็บวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3-6 EP
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
Download ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
(สายชั้น English Program)


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

Click here to read the past conversation.

ครูเกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
และทำบุญรวมทุกสายชั้น
ณ ใต้ถุนอาคาร 7
ในวันที่ 17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียนชั้น ป.6
ณ ห้องวิทยาศาสตร์
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมรณรงค์ป้องกันภัย
ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมหนีไฟ
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวิดีโอ

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น ป.1 และ ป.3
วันที่ 10 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมการศึกษารูปแบบ
การใช้สมาธิเพื่อสร้าง
กระบวนการเรียนรู้
วันที่ 8 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted และ ป.4
3 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม 3 E
ณ ขอนแก่นฮอลล์
เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น
28 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น English Program
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
27 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการปฏิบัติธรรม
นักเรียนชั้น ป.5
ณ สวนเวฬุวัน
ต.บ้านค้อ จ.ขอนแก่น
วันที่ 22-24 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
ในเทศกาลเข้าพรรษา
สายชั้น อนุบาล และ ป.6
20 สิงหาคม 2557
ด้านหน้าอาคาร 1
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

วันแม่ฮักแม่ให้ก้องโลก
82 พรรษามหาราชินี
วันที่ 8 สิงหาคม 2557
ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเข้าพรรษาและ
ถวายเป็นพระราชกุศล
แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ
6 สิงหาคม 2557
สายชั้น ป.1 และ ป.3
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสถานปฏิบัติ
ธรรมวิสุทธาจารย์
บ.หนองกอย ต.หนองแดงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
วันที่ 3 สิงหาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.