หน้าหลัก 1 October, 2015
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์
ปฏิทินกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น EP เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 16 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยในสถานศึกษา
โดยกรมป้องกันและบรรเทาฯ
สาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายอนุบาล, มัธยม เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 9 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กลุ่มการงานอาชีพฯ
จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
โดยปราชญ์ท้องถิ่น
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 7 -11 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะฯ
ICT ขอนแก่น
วันที่ 5-6 กันยายน 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

มอบเกียรติบัตรรางวัล
การจัดป้ายนิทรรศการ
รณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2558
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร
กิจกรรมรวมพลังคน D.A.R.E
สู้ภัยยาเสพติด
วันที่ 2 กันยายน 2558
ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการ 5 ป ปราบยุงลาย
ระหว่างวันที่ 1 - 4 กันยายน 2588
ณ ห้องประชุมอาคาร 5 และ
บริเวณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

อบรมโครงการค่ายนักคิด
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 27 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม 1
คลิกดูเพิ่มเติม 2

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2 และ ป.5 เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

มอบรางวัลนักเรียนที่แข่งขัน
วิชาการวิชาคณิตศาสตร์
ในวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลสวสนุก
19 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญ
เนื่องในเทศกาลวันเข้าพรรษา
สายชั้น Gifted,ป.3 เป็นเจ้าภาพ
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรม 80 ปี
เทศบาลนครขอนแก่น
มีนิทรรศการทางวิชาการ
นวัตกรรมทางการศึกษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2558
คลิกดูเพิ่มเติม

ผู้ชมcool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

100 บทเรียนภาษาอังกฤษ ประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยค บทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com