ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

ยินดีต้อนรับนายสมศักดิ์ วิไลแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกคนใหม่ด้วยความยินดียิ่ง

หน้าหลัก

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

16 October, 2014 9:42 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

คลิกดูผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.3-6 EP
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
เชิญชวนร่วมกินเจฟรีที่ริมบึงแก่นนคร
ขัางร้านติ๊กแจ่วฮ้อน วันที่ 23 ต.ค. - 1 พ.ย. 57
ตั้งแต่เวลา 7.30 -14.00 น. Download เพลงธรรมะ
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
วันที่ 27 ตุลาคม 2557


200 บทสนทนาสู่อาเซียน
(200 conversations to ASEAN)

Click here to read the past conversation.

ยินดีต้อนรับ
นายสมศักดิ์ วิไลแก้ว
ในโอกาสที่ย้ายมา
ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เทศบาลสวนสนุกคนใหม่
ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557
ด้วยความยินดียิ่ง


ประชุมคณะครู
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2557
วันที่ 10 ตุลาคม 2557
ณ ใต้อาคาร 7
คลิกดูเพิ่มเติม

ประธานสภาเทศบาล
นครขอนแก่นเยี่ยมชม
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 7 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ร.ร.เทศบาลสวนสนุก
ร่วมงานประเพณีออกพรรษา
ไต้ประทีปบูชาพุทธกตัญญู
วันที่ 4 ตลุาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

นายกเทศมนตรีร่วมพิธี
บวงสรางขุนศรีบริรักษ์
ณ ริมบึงแก่นนคร
2 ตุลาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

มุทิตาจิตวันเกษียณ
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
30 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2

รางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น  วันที่ 26 กันยายน 2557
เด็กชายนิตินันท์ สร้อยหิน,เด็กหญิงจันทมณี วัฒนากุล
และเด็กหญิงระพีพัฒน์ อุไรโรจน์ คลิกดูเพิ่มเติม

รับรางวัลชนะเลิศประกวด
กล่าวสุนทรพจน์ระดับประถม
งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาฯ
วิทยาเขตขอนแก่น
วันที่ 26 กันยายน 2557
ด.ญ.เนตรชนก ชาตรี
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเลี้ยงเกษียณ
ราชการพนักงานเทศบาล/
พนักงานครูเทศบาล
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ ขอนแก่นโฮเต็ล
25 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

ครูเกษียณอายุราชการ
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม 2
ดูวีดิโอเพิ่มเติม

ตักบาตรเข้าพรรษา
และทำบุญรวมทุกสายชั้น
ณ ใต้ถุนอาคาร 7
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ในวันที่ 17 กันยายน 2557
คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม

อบรมลูกเสือจราจร
นักเรียนชั้น ป.6
ณ ห้องวิทยาศาสตร์
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมรณรงค์ป้องกันภัย
ระงับอัคคีภัย ฝึกซ้อมหนีไฟ
วันที่ 12 กันยายน 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวิดีโอ
คลิดดูเพิ่มเติม 2

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.