ภาพอาคารสถานที่โรงเรียน
เกี่ยวกับอาเซียน

คลิกดูผลสัมฤทธิ์คะแนนสอบโอเน็ตนักเรียน ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2556

หน้าหลัก

Download ??????

คลิกชมห้องสมุด

Web Linkผู้ชม cool styles คน
เริ่มนับ มีนาคม 2554โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

20 April, 2014 9:27 PM

คณะผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ

คลิกดูกำหนดนัดหมายนักเรียนสายชั้นสองภาษา
(English Program) ปีการศึกษา 2557
คลิกดูกำหนดนัดหมายนักเรียนสายชั้นปกติ
Gifted 1-2 และ สายชั้น มัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557

ขบวนแห่งานประเพณี
สุดยอดสงกรานต์อีสาน
เทศกาลดอกคูณเสียงแคน
คลิกดูเพิ่มเติม

โครงการสมาธิ
กับการพัฒนาการศึกษา
วันที่ 25-28 มีนาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

วันปัจฉิมนิเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 19 มีนาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

วันสายใย-ฟ้าเหลือง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
วันที่ 18 มีนาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

งานวันบัณฑิตน้อย
ชั้นอนุบาล 3
วันที่ 17 มีนาคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

งานพิธียกฉัตร
และทรงเจิมพระพุทธ
รัตนญาณวรรังษี พ.ศ.2557
ณ วัดศรีสว่างศรีวิชัย
คลิกดูเพิ่มเติม

ทอดผ้าป่าสามัคคี
ในวันมาฆบูชา ณ วัดธาตุ
พระอารามหลวงขอนแก่น
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 คลิกดูเพิ่มเติม

มอบของขวัญตอบแทน
น้ำใจบุคลากรที่ช่วย
ดูแลคณะครู-นักเรียนด้วยดี
13 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนเทศบาล 2 ชำนาญอนุเคราะห์เทศบาล
เมืองหนองคายดูงาน EP
12 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

ครูขอรับการประเมิน
เพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น
(ครูชำนาญการ)
5 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

โรงเรียนสวนสนุก
รับการประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
4 กุมภาพันธ์ 2557
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือสามัญ
22 - 24 มกราคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวีดิทัศน์เพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2
คลิกดูเพิ่มเติม 3

ร.ร.อนุบาลวานรนิวาศ
จังหวัดสกลนคร
เยี่ยมขมโรงเรียนสวนสนุก
28 มกราคม 2557
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูวีดิทัศน์เพิ่มเติม

แสดงความยินดี
รางวัลครูหัวใจทองคำ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

งานวันครู
16 มกราคม 2557
ณ โรงแรมเจริญธานี
คลิกดูเพิ่มเติม
คลิกดูเพิ่มเติม 2

100 บทเรียนภาษาอังกฤษประโยคภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวันสนทนาภาษาอังกฤษ 1,000 ประโยคบทสนทนาภาษาอังกฤษ
หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์) 

สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com

 
Free Backgrounds,web pages,web design Animated Backgrounds.