หน้าหลัก 5 October, 2016
คณะผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

ประชาสัมพันธ์
กำหนดนัดหมายนักเรียนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
และเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 คลิกดูรายละเอียด
เปิดภาคเรียนที่ 2 / 2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559
ประกาศโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็น
ผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
ณ โรงแรมโฆษะขอนแก่น
วันที่ 23 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.3S และ EP2
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 21 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

อบรมเรียนรู้นักเรียน ป.5
โดยปราชซ์ชาวบ้าน
ณ ห้องประชุมอาคาร 5
วันที่ 20 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ประเมินสมรรถนะน.ร. ป.3
วิชาภาษาไทย,คณิตศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านตูม
วันที่ 19 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

งานเกษียณอายุราชการ
เทศบาลนครขอนแก่น
ณ โรงแรมวีวิชขอนแก่น
วันที่ 16 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.1 และ Gifted
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 14 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

เทศบาลนครตรัง
เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 7 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

นักเรียนรับรางวัลแข่ง LEGO
ประกอบการเล่าเรื่อง
ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและ
การเรียนรู้ ICT ขอนแก่น
วันที่ 3 กันยายน 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ป.3 EP1 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ ม.ขอนแก่น
และวัดป่าธรรมอุทยาน
วันที่ 26 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
เทศบาลนครขอนแก่น
วันที่ 25 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ตักบาตรเติมบุญเข้าพรรษา
สายชั้น ป.2, 4 และ 5
ณ ห้องประขุมอาคาร 5
วันที่ 24 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมวันแม่เทศบาล
ณ สวนสาธารณะ 200 ปี
ริมบึงแก่นนคร
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่โรงเรียน
เทศบาลสวนสนุก
ณ ลานจักรี หน้าอาคาร 3
วันที่ 11 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ป.2 EP1 ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑ์ ม.ขอนแก่น
และวัดทุ่งเศรษฐี
วันที่ 10 สิงหาคม 2559
คลิกดูเพิ่มเติม

ผู้ชม cool styles คน

เริ่มนับ มีนาคม 2554

โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

โครงการแท็บเล็ตพีซีเพื่อการศึกษาไทย

ดูทีวีออนไลน์

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล

หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สถานีโทรทัศน์ครู
Creative thailand (แข่งขันวิชาการออนไลน์)
สงวนลิขสิทธิ์ 2554
โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก
70 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
โทร. 043-221823 โทรสาร 043-228688
เว็บไซต์ : www.ssn.ac.th E-mail : suansanuk51@hotmail.com
ผู้ดูแลระบบ
itsudjai@gmail.com