Uncategorized

พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ สวนสาธารณะบึงทุ่งสร้าง ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ร่วม “พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต”นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล หัวหน้าส่วนงาน พนักงานเทศบาลนครขอนแก่น ตลอดจนตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สมาคม องค์กรเอกชน พี่น้องชุมชน จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 00และพสกนิกรชาวขอนแก่น จำนวน กว่า 600 คน ร่วม “พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต)” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธี ในการนี้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมใจกันปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบบึงทุ่งสร้าง ประกอบด้วย ต้นหางนกยูง จำนวน 99 ต้น และ หญ้าแฝก จำนวน 4,200 ต้น …

พิธีเปิดโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต Read More »

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 โดยแบ่งให้นักเรียนไหว้ครูเป็น 4 ผลัด ดังนี้ ผลัดที่ 1 – สายชั้นอนุบาล ,สายชั้น ป.1 ,สายชั้น ป.6ผลัดที่ 2 – สายชั้น ป.2 ,สายชั้น,EP1 ผลัดที่ 3 – สายชั้น ป.3 ,สายชั้น ป.4 ,สายชั้น ป.5ผลัดที่ 4 – สายชั้น EP2 โดยประธานในพิธีได้แก่ท่านผู้อำนวยการช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และนายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการ ซึ่งพิธีการในแต่ละผลัดมีขั้นตอนดังต่อไปนี้คือ หลังจากท่านประธานในพิธีจุดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตัวแทนนักเรียนนำพานมาไหว้ครู / นักเรียนกล่าวคำปฏิญานตน / ประธานกล่าวให้โอวาทแล้วสุดท้ายเป็นการแนะนำครูแต่ละสายชั้น …. ซึ่งในปีนี้มีความพิเศษขึ้นมา คือ ป้ายประดับพิธีไหว้ครูนั้นทำด้วยวิธีเปเปอร์ มาเช่ …

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 Read More »

การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมไหว้สวยของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Standard

เช้าวันศุกร์ 17 พ.ค. 62 – กับกิจกรรมยามเช้า การเข้าแถวหน้าชั้นเรียนและกิจกรรมไหว้สวยของสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Standard ซึ่งเป็นการปลูกฝังให้เด็กๆรักความเป็นไทยอันเป็นเอกลักษณ์ที่สวยงาม

บรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ในเช้าวันนี้ ครูและบุคลากรโรงเรียน ร่วมกันสังเกตการณ์และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในการส่งบุตรหลานพร้อมทั้งระบายรถยนต์ให้เป็นไปด้วยความคล่องตัว และเช้านี้ นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้มากล่าวทักทายต้อนรับนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนใหม่ พร้อมทั้งแนะนำคุณครูคนใหม่ทั้ง 5 ท่านที่ย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้แก่1. นางสาวกัลยา คงนาค2. นางกิ่งเพชร ชาดวง3. นางสาวบุษบา เหลือผล4. นางชุตินันท์ รัตนทิพย์5. นางกัญญภัทร์ จันทร์ผิว เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666992597074271

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนปีการศึกษา 2562โดยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก #กำหนดเปิดภาคเรียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/666046667168864

ต้อนรับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เวลา 11:00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียน ,นายยุทธศักดิ์ ไชยสีหา รองผู้อำนวยการฯ นายฉัตรชัย สืบทรัพย์ รองผู้อำนวยการฯ พร้อมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน แสดงความยินดีกับคุณครูที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/660434871063377

งานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯ ฉัตรชัย สืบทรัพย์ และท่านรองฯ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เข้าร่วมงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/656657601441104