ลูกเสือ ป.5-6 [EP2] – 2562

วันที่ 7 – 8 พฤศจิกายน 2562 สายชั้น EP2 ระดับ ป.5 และ ป.6 ได้นำคณะลูกเสือ เนตรนารี ทำกิจกรรม เดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพันธวาศิษฏ์ โดยในเวลา 19.00 น. ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้อำนวยการ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เป็นประธานเปิดพิธีชุมนุมรอบกองไฟ

[รูปเยอะ ไม่ได้เรียงตามเวลาที่ถ่ายนะครับ]

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/792384874535042

Leave a Comment

Your email address will not be published.