Month: October 2019

จิตอาสาพัฒนาวัด กำจัดขยะใจ รับพรชัยชีวิต ณ วัดธาตุฯ

30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. – เด็กดีสวนสนุก (เด็กดีวีสตาร์-ดาวแห่งความดี) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัด กำจัดขยะใจ รับบุญใหญ่ กฐินพระราชทาน ณ วัดธาตุพระอารามหลวง โดยกิจกรรมนี้มีพันธมิตรจิตอาสาประกอบด้วย 1.สำนักวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น 2.ร.ร.แก่นนครวิทยาลัย 3.ร.ร.เทศบาลสวนสนุก 4.บริษัท บิ๊กซี เจ้าภาพกฐินพระราชทาน ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ เด็กๆได้รับการอำนวยการปฏิบัติการดีโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และทีมครูสายชั้น EP2 และขอขอบคุณไปยังผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนครับ

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท. “สาธรเกมส์“

19 ตุลาคม 2562ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมคณะผู้บริหารจากเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมส่งนักกีฬาตัวแทนจากโรงเรียนในเทศบาลนครขอนแก่น ออกเดินทางเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2562 “สาธรเกมส์“ ในระหว่างวันที่ 21 – 30 ตุลาคม 2562 ณ อบจ.นครราชสีมา ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้เป็นตัวแทนเทศบาลฯ ในการแข่งขัน ฟุตซอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปีชายขอให้พวกเราทุกคนร่วมกันส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาและผู้ฝึกสอนทุกท่านด้วยนะครับ

ให้กำลังใจนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมที่หนานหนิง จีน

ให้กำลังใจนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมที่หนานหนิง จีน:วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้ให้โอวาทแก่คณะครูและเด็กนักเรียนในสังกัดเทศบาล จำนวน 25 คน (จากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ,โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม) ที่จะเดินทางไปนครหนานหนิง เขตปกครองพิเศษกวางสี-จ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อเข้าค่ายฤดูร้อน “โครงการเส้นทางสู่การตามรอยบรรพชนชาวจีน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3” โดยมีนายมานพ ช่องตะคุ ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ,นายวิชิน หมื่นศรีจูม ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง ,นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ,คณะผู้บริหารสถานศึกษา ,คณะครูอาจารย์ และผู้ปกครอง ร่วมให้กำลังใจครั้งนี้ด้วยในการนี้ นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้กล่าวว่า ท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีการแข่งขันที่สูง ดังนั้น เด็กและเยาวชนจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีความรู้ก้าวทันต่อเทคโนโลยี มีความรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ / ภาษาจีน) และใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต …

ให้กำลังใจนักเรียนเข้าค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมที่หนานหนิง จีน Read More »

พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562

วันจันท์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณบึงแก่นนคร (ด้านฝั่งวัดหนองแวงพระอารามหลวง) และ บริเวณทางเดินราชพฤกษ์วิถี ท่านผู้อำนวยการ ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และคณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ร่วม “พิธีทำบุญตักบาตรเทโวเนื่องในงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” โดยมีพระเทพพุทธิมุนี เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดศรีจันท่ร์ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งมีพระเถระ 9 รูป และพระภิกษุสงฆ์-สามเณร จำนวน 309 รูป มารับบิณทบาต

ขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา 2562

วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกนำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ คณะครู และนักเรียน ร่วมขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 ผนวกความร่วมมือระหว่างโรงเรียน คุ้มวัด และพี่น้องชุมชน โดยร้อยเรียงเรื่องราวความเป็นมาของวันออกพรรษาและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นเชื่อมโยงสู่จังหวัดขอนแก่นที่มีการลอยประทีปในวันออกพรรษา แสดงออกถึงความเป็นพุทธกตัญญู ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมขบวนสืบวิถีพุทธชนร่วมกับ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน โดยขบวนแห่เริ่มแห่จากศาลหลักเมืองขอนแก่นไปตามถนนศรีจันทร์ มุ่งหน้าไปยังบึงแก่นนคร ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

คณะครูนักเรียนจัดเตรียมงานประเพณีออกพรรษา 2562

คณะครูและนักเรียนเริ่มแล้ว กับการจัดเตรียมงานการแสดงและขบวนสำหรับงาน “ประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562” ซึ่งการจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2562 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการฟื้นฟูวิถีอีสานอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจากรุ่นสู่รุ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ส่งเสริมอาชีพของชุมชนในท้องถิ่น

ประชุมปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

7 ตุลาคม 2562 คณะครูโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เข้าร่วมประชุมพร้อมกันเพื่อรับฟังนโยบายต่างๆจากท่านผู้อำนวยการ และแจ้งกำหนดการกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียนและเทศบาลนครขอนแก่น

การทบทวนผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR)

7 ตุลาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วย ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้จัดการทบทวนรายงานผลการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) อันเป็นเครื่องมือถอดบทเรียนหรือองค์ความรู้ เป็นการรวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถทำได้ดีขึ้นในครั้งต่อไป การทำ AAR จะอยู่ในส่วนหนึ่งของวงจรแห่งการวางแผนการเตรียมความพร้อม การปฏิบัติ และการทบทวน โดยในครั้งนี้ขอได้รับความขอบคุณจาก ท่านศน.มณีรัตน์ เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น เป็นผู้เชียวชาญคอยให้คำปรึกษา

เด็กเก่งสวนสนุก 4 ต.ค. 62 – เทควันโด

เช้าหน้าเสาธงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและรางวัลให้กับนักเรียนคนเก่งที่ได้รับรางวัลการแข่งขัน Taekwondo ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รายการ Bangkok Open International Championship 2019 ผลปรากฏว่า – เด็กชายมหกิจ ทองดี ป.1/4EP ได้รับเหรียญทอง ประเภท ต่อสู้ C ยุวชน 5-6 ปี ชาย F +26 กก. ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งของเราด้วยครับ

คณะผู้บริหารฯ เยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ และ การติว O-NET

4 ตุลาคม 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนในการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 รวมถึงนักเรียนสายชั้น ป.6 ที่กำลังติวเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนทุกท่านนะครับ