ค่าย Easy English Education 2019

2 กันยายน 2562 – นางกนกพร ศิริมาลา หัวหน้าสายชั้น English Program 2 เป็นประธานเปิดโครงการ Easy English Education ของนักเรียนสายชั้น ป.6 EP2 ที่จัดขึ้น ณ โรมแรมบ้านสวนเจ็ดพี่น้อง ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เป็นเวลา 2 วัน คือ 2-3 กันยายน 2562

ในยุคปัจจุบัน ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารที่เป็นสากล ดังนั้นเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะด้าน การฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่สนุกสนาน มีความสุขกับการเรียนรู้นอกสถานที่ ได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/738723873234476

Leave a Comment

Your email address will not be published.