กิจกรรม “วันรักษ์ไทย” ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 ท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล และท่านรองฯ ฉัตรชัย สืบทรัพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันรักษ์ไทย ประจำปีการศึกษา 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ทั้งนี้เพื่อ

– กระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของคนไทยทั้งชาติ ให้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกันทำนุบำรุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็นสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป
– เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวงวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาไทยในสถานศึกษาทุกระดับ ให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

ซึ่งในงานมีกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาไทยต่างๆให้นักเรียนได้เรียนรู้ อาทิ การแสดงละครจากวรรณคดีไทย การแสดงดนตรี อีกทั้งในงานยังมีการจัดบูธกิจกรรมระบายสี กิจกรรมเกมภาษาไทยและอื่นๆอีกมากมาย

ดูเพิ่มเติมได้ที่ >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/734654696974727

Leave a Comment

Your email address will not be published.