Month: July 2019

โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม (ป.6 แนวระนาบ)

นางช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้เป็นประธานในพิธิเปิดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม สายชั้น ป.6 แนวระนาบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดโพธิ์ บ้านโนนทัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 24-26 ก.ค. 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เยาวชนยึดถือ ปฏิบัติ เรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนฝึกในเรื่องการแบ่งปัน เว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ศรัทธาในพระพุทธศาสนา เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างสงบสุข เกิดเจตคติที่ดีในการเข้าวัดฟังธรรม ปฏิบัติตนเป็นชาวพุทธที่ดี

การประเมินติดตามการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน

ด้วย เทศบาลนครขอนแก่นร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ดำเนินโครงการพัฒนามาตรฐานตู้ยาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลรับผิดชอบห้องพยาบาลได้รับความรู้ระบบการจัดการด้านยาในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยในวันนี้ 26 ก.ค. 62 เทศบาลนครขอนแก่นและคณะกรรมการดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียนได้เข้าเยี่ยมสำรวจ ติดตาม การดำเนินงานมาตรฐานตู้ยาโรงเรียน ณ ห้องพยาบาล โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ด้วยการต้อนรับเป็นอย่างดีจาก ท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ และคณะทำงาน งานอนามัยโรงเรียนฯ

กิจกรรมหน้าเสาธง การล้างมือ 7 ขั้นตอน

เช้าวันนี้ 26 ก.ค. 62 – น้องๆจากสายชั้น ป.1 มาชวนเพื่อนๆพี่ๆ ล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธี 7 ขั้นตอน คือ1.เริ่มล้างด้วยน้ำและสบู่ ใช้ฝ่ามือถูกัน2.ใช้ฝ่ามือถูหลังมือและนิ้วถูซอกนิ้ว3.ใช้ฝ่ามือถูฝ่ามือและนิ้วถูซอกนิ้ว4.ใช้หลังนิ้วถูฝ่ามือ5.ใช้ฝ่ามือถูนิ้วหัวแม่มือโดยรอบ6.ใช้ปลายนิ้วมือถูขวางฝ่ามือ7.ใช้ฝ่ามือถูรอบข้อมือ ในแต่ละวันเราใช้มือทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย จนอาจลืมนึกถึงว่า ถึงมือเราจะดูสะอาดแค่ไหน หากเราสามารถมองเห็นเชื้อโรคด้วยตาเปล่า เราส่องดูมือจะเห็นว่ามือที่คิดว่าสะอาดแล้ว ยังมีสิ่งที่สกปรกมากมาย ติดอยู่ตามนิ้วมือ โดยเฉพาะบริเวณตามนิ้วมือ นิ้วโป้ง และตามซอกนิ้ว ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยที่ร้ายแรงได้ เพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาความสะมาดมือกันนะจ๊ะ

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 2

วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.2 และสายชั้น EP1 เป็นเจ้าภาพ

ภาพกิจกรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา

ภาพกิจกรรม การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 วันที่ 1

วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น อนุบาล และสายชั้น ป.6 เป็นเจ้าภาพ

ประชาสัมพันธ์ให้ระวังเรื่องมือเท้าปาก

วันนี้ 22 ก.ค. 62 — ทางสาธารณสุขเทศบาลฯ และสำนักงานควบคุมโรคมาร่วมคัดกรองและให้ความรู้แก่คุณครูและเด็กๆ เรื่อง การเฝ้าระวังเรื่องโรคมือ เท้า ปาก ขอขอบพระคุณทีมสำนักงานควบคุมโรคที่ 7 และสำนักงานสาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่นได้ลงพื้นที่เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคมือ เท้า ปากของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

นิเทศภายใน – สายชั้น EP2 – 2562

19 ก.ค. 2562 เวลา 09.00 น. – มีการนิเทศภายในของคุณครูสายชั้น EP2 เพื่อเป็นการพัฒนาการสอนให้เป็นไปอย่างมีประประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศนี้นำโดย ท่านผอ.ช่อเอื้องฤกษ์ รุจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ท่านรองฯฉัตรชัยสืบทรัพย์ หัวหน้าวิชาการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก

กิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี CupSong สำหรับเด็กปฐมวัย

เด็กปฐมวัยได้รับการจัดกิจกรรมการเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบดนตรี Cup Song เพื่อให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นทั้ง ความคิดสร้างสรรค์แยกตามองค์ประกอบ และความคิดสร้างสรรค์โดยรวม “Cup Song” คือ การเคาะเสียงให้เป็นจังหวะ โดยมีอุปกรณ์แค่ 1 อย่าง เท่านั้น คือ “แก้วพลาสติก” สามารถหาได้ง่าย มี Step การเคาะที่สามารถฝึกหัดได้ง่ายอีกด้วย และสามารถเคาะให้เข้ากันได้กับทุกเพลง สนุกสนานไม่น่าเบื่อ การทำกิจกรรม Cup Song เป็นกิจกรรมที่เด็กได้ปฏิบัติด้วยตนเองโดยต้องเคาะแก้วให้เข้าจังหวะ ทำให้เกิดกระบวนการฝึกสมองซีกขวาในการควบคุมร่างกายและฝึกสมองซีกซ้ายในการคิดและจินตนาการท่าทางให้เข้ากับจังหวะ ซึ่งการฝึกใช้สมองทั้งสมองซีกพร้อมกันนี้จะเป็นการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จะช่วยทำให้เด็กเกิดสมาธิ เสริมสร้างทักษะการคิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ กิจกรรม Cup Song ยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกแนวทางในการเรียนรู้ มีการออกแบบท่าทางประกอบจังหวะของตนเองตามความถนัดและความสนใจ ทำให้สนุกสนานไม่น่าเบื่อ ทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์