งานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก นำโดยท่าน ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ท่านรองฯ ฉัตรชัย สืบทรัพย์ และท่านรองฯ ยุทธศักดิ์ ไชยสีหา เข้าร่วมงานวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๒

เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/ssnxphoto2/posts/656657601441104

Leave a Comment

Your email address will not be published.