Year: 2019

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนหนองบัววิทยายน

วันพฤหัสบดี 22 ส.ค. 2562 เวลา 13.00 น. ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์ริจิพิมล ท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา และท่านรองฯฉัตรชัย สืบทรัพย์ พร้อมด้วยหัวหน้าสายชั้น English Program 1 และ 2 ยินดีให้การต้อนรับ คณะบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองบัววิทยายน จ.หนองบัวลำภู ที่เดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษด้านภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 5

วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 – โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกจัดโครงการสำนึกดี มีคุณธรรมกิจกรรมตักบาตรเติมบุญเป็นประจำในช่วงเข้าพรรษา เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนักเรียนให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยในวันนี้ได้สายชั้น ป.5 เป็นเจ้าภาพ

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 21 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลแก่นักเรียนคนเก่ง 2 รายการ คือ 1. บริษัท สมาร์ท เบรน จำกัด ได้จัดการแข่งขัน สมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติ ครั้งที่ 19 ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 28 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมา ซึ่งทางสาขาขอนแก่นได้นำเด็กๆที่เรียนจินตคณิต เข้าร่วมการแข่งขันนี้กว่า 70 คน โดยมีเด็กๆจากหลาย รร. ใน จ.ขอนแก่น ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกของเราที่คว้ารางวัลได้หลายรายการ ดังนี้– ด.ช.ธนกฤติ วิชิตวรกุล ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ระดับที่ 2– ด.ญ.สุกัญญาพร ป้อมแสงสี ป.3/4EP ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับที่ 1– …

เด็กเก่งสวนสนุก 21 ส.ค. 2562 Read More »

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 20 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล พร้อมด้วยท่านรองฯยุทธศักดิ์ ไชยสีหา ได้ให้เกียรติมอบผ้าพันคอแก่นักเรียนที่ได้เข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมในโครงการกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ให้เกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รางวัลการประกวดแข่งขันจากงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 – 2 รายการคือ1. การประกวด Science Show ระดับภูมิภาค ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลชมเชยพร้อมเกียรติบัตร” มาครอง ซึ่งนักเรียนในทีมได้แก่– ด.ญ.รชยา ฉายวิชัย ป.6/1– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ 2. การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย ระดับประถมศึกษา ระดับภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 12 ทีมทั่วภูมิภาค ซึ่งเราคว้า “รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ …

เด็กเก่งสวนสนุก 20 ส.ค. 62 Read More »

ส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม

16 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. ผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้มอบหมายให้ท่านรองฉัตรชัย สืบทรัพย์เป็นตัวแทนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมนักรบสิ่งแวดล้อม โดยมีนักเรียนจาก11โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่นเข้าร่วม โรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้ส่งนักรบสิ่งแวดล้อมและตัวแทนสภานักเรียนเข้าเรียนรู้และปลูกจิตสำนึกการรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมในโครงการนี้ด้วยเช่นกัน

การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย

วันจันทร์ที่ 19 ส.ค. 62 – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิทยาศาสตร์น้อย (ระดับประถมศึกษา) ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2” ในระดับประถมศึกษา ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้– ด.ช.ณัฐกร ประจวบมอญ– ด.ช.ธีรภัทร์ โนนทนวงษ์– ด.ช.อภิวิชญ์ ปาลสารโดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารี คุณครูธีรพัทร์ โพธิ์จันทร์ และคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมา ณ ที่นี้ครับ

โครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562

19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมการเรียนรู้โดยปราชญ์ชาวบ้าน 2562 เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เพื่อปลูกฝังค่านิยมภูมิปัญญาอีสานและสำนึกรักท้องถิ่น และเพื่อให้ครูและนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยจะมีการจัดอบรมในระหว่างวันที่ 19-23 ส.ค. 2562 มีการเรียน 3 หลักสูตรด้วยกันคือ หลักสูตรที่ 1 การทำน้ำยาล้างจานสมุนไพร มะกรูดและน้ำด่างขี้เถ้าหลักสูตรที่ 2 การทำแชมพูสมุนไพร 3 เซียน (มะกรูด ดอกอัญชัญ ใบหมี่)หลักสูตรที่ 3 การทำถั่วกรอบแก้ว

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ส.ค. 62 – มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562

เช้าหน้าเสาธง วันที่ 19 ส.ค. 2562 – ท่านผอ.ช่อเอื้อง ฤกษ์รุจิพิมล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่เด็กเก่งสวนสนุกที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2562 ในระหว่างวันที่ 7 – 10 ส.ค. 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีรายละเอียดรายชื่อและรางวัลที่คว้ามาได้ดังต่อไปนี้ 1. รางวัล “เหรียญเงิน” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) – เด็กชายวทัญญู พุทธา ป.5/2EP 2. รางวัล “เหรียญทองแดง” โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์– เด็กหญิงปุญญิศา พึงประภา ป.5/6 3. รางวัล “เกียรติบัตรระดับเหรียญทอง” ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) การแสดงละครภาษาอังกฤษ ระดับ …

เด็กเก่งสวนสนุก 19 ส.ค. 62 – มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2562 Read More »

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคฯ

วันอาทิตย์ที่ 18 ส.ค. 62 เวลา 12.00น. – คณะครูได้นำนักเรียนเข้าร่วมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อาคาร SC.08 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีโรงเรียนจากจังหวัดต่างๆในภาคฯเข้าร่วมการประกวด อาทิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด อุดรธานี โดยโรงเรียนเทศบาลสวนสนุกได้เข้าร่วมประกวดได้รางวัล “ชมเชย” ในระดับช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) ในหัวข้อ “มหัศจรรย์วิทยาศาสตร์” ซึ่งมีรายชื่อนักเรียนในทีมดังนี้– ด.ญ.รชยา ฉายวิลัย ป.6/1– ด.ญ.ณัฐชานันท์ น้อยเมล์ ป.6/1– ด.ญ.ฐานิตา ชื่นชมบุญ ป.6/1โดยมีคุณครูที่ปรึกษาคือ คุณครูวิภาดา วงศ์ชารีและคุณครูสุดา วรดิษฐ์วงษ์ ในการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภูมิภาคและระดับประเทศ เป็นหนึ่งในกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชน ที่จัดขึ้นในระหว่างงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยความร่วมมือระหว่างสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่เป็นศูนย์จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนในภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นความสนใจและเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเด็กไทย ส่งเสริมให้เด็กๆมีเวทีแสดงความสามารถ และพัฒนาความสามารถในการทำงานเป็นทีม ดูเพิ่มเติม …

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับภาคฯ Read More »

รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก ได้รับการตรวจตู้ยา ห้องพยาบาล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับวิทยาลัยบัญฑิตเอเชีย ผลการประเมินคะแนนเต็มทุกด้าน ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสุขอนามัย และสุขภาพของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลสวนสนุก.